บริการทางด้านการบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา ระบบหล่อเย็น หรือหม้อไอน้ำ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

CDC ENVIRE

หจก. ซี.ดี.ซี เอ็นไวร์ ได้ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการบำบัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย น้ำประปา การบพบัดน้ำภายในระบบหล่อเย็น หรือหม้อไอน้ำ ฯลฯ มีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ

หจก. ซี.ดี.ซี เอ็นไวร์ เป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านต่าง ๆ มีสินค้าและบริารครบครันที่เกี่ยวเนื่องกับงานของเรา มีการคำนวณวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเพื่อที่จะให้ผลที่คุ้มค่าที่สุดในการลงทุน เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ ตู้ควบคุมระบบ ระบบกรอง R/O ฯลฯ รับออกแบบและสร้างระบบผลติน้ำประปา น้ำเสีย และรบบกรองต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า

เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ โปรดไว้ใจในบริการของเราเพราะรู้จริงถึงปัญหา

บริการของเรา

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ

เครื่องกำจัด บำบัดน้ำเสีย

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะสด

สารเคมี

ยินดีให้คำปรึกษา และประเมินงาน

CDC Envire เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ โปรดไว้ใจในบริการของเราเพราะรู้จริงถึงปัญหา

ลูกค้าที่ไว้วางใจ