สินค้า

Product

สารเคมี
Chemicals for Boiler water treatment
APPLICATION
TEXTREAT 430 is a concentrated liquid product designed to prevent the corrosion and scale formation in the steam boiler. The formation contains selected Tannin, Sequesterant and Polymer. The hydrolysable Tannins prevent corrosion of boiler tubes and heating surface on the water side by combining with the iron oxides present on the surface forming an adherent corrosion protective film consisting of an iron tannate complex. The Tannins also absorb the dissolved oxygen in boiler water, particularly in alkaline conditions. The scale sludge formation has prevented by condenses Tannins of high molecular weight functions as conditioners in the boiler water tending to sequester the percipitable hardness salts and thus to hinder their precipitation as scale and sludge and further, where these hardness salts are precipitated, to produce by coagulation a mobile sludge capable of being blowndown from the boiler

TT430

PRODUCT SPECIFICATION Appearance : Dark Brown Liquid
Solubility in water : Miscible in water
pH : 10.5 – 11.0

FEEDING AND CONTROL • TEXTREAT 430 may be fed directly from the drum. The preferred point of feed is to the boiler feed water tank.

FDA INFORMATION
NEITHER THE FEDERAL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION nor the United States department of agriculture have any objection to use of the constituents in this product for treating boiler water where the steam produced directly contacts food products.

PACKAGING TEXTREAT 430 is packed in 30 kgs, 125 kgs plastic drums.

Cooling water treatment

TT2102

GENERAL
TEXTREAT 2102 corrosion inhibitor is an organophosphorous based product designed for use in opened recirculating cooling water system. The product is formulated to control corrosion of mild steel, copper and admiralty brass in highly alkaline cooling water that preclude the use of traditional inhibitors such as phosphate and zinc.

PACKAGING
TEXTREAT 2102 is available in 30, 125 and 200 kilograms drum.

TYPICAL PROPERTIES
Appearance : Clear amber liquid
Specific gravity @ 25oC : 1.05-1.15
pH(neat) : 11.5-12.0
Freezing point : 0 oC
Flash point : None

FEATURES
• A combination of organophosphorous compounds that are blended to minimize corrosion both by adsorption and hardness salt control at the metal surface
• Aromatic Azole for copper and copper alloy corrosion protection
• A synthetic terpolymer designed to minimize hardness salt formation and provide surface cleanliness.

STORAGE AND HANDLING
TEXTREAT 2102 should not be store in direct sun light location. Product should not contact the eyes or skin, in case of contact eyes or skin flush with plenty of water, remove the contaminated clothing and shoes and wash them before reuse. Call a physician. In case of spill, flush area with water.

FEEDING AND CONTROL
The product dosage will depend on the type of system, operating temperature and water parameters such as pH, alkalinity and hardness concentrations and Langlier’s index. Your TEXACON representative should be consulted to provide the optimum product dosage for your system. The recommended feeding method is continuously as received or as an aqueous solution to cooling tower basin, cooling water line or spray pond. When using a diluent, softened water or condensate is recommended. Feeding equipment should constructed of stainless steel or suitable plastic material such as polyethylene, polypropylene or PVC.

MEXEL 332

APPLICATION
MEXEL 332 is a dispersant and film-forming product for the treatment of cooling water systems of power stations, chemical plants, refineries and etc. MEXEL 332 is difference from the other water treatment products in that its treats the wetted surfaces rather than treating the bulk water flow. The injection point should be the water inlet. MEXEL 332 migrates to the surface of piping and equipment to form a film.

PACKAGING
MEXEL 332 is available in 30 and 200 kilograms plastic drum.

PRODUCT SPECIFICATION
Appearance : Amber Yellow Liquid
Solubility in water : Miscible in water
Specific gravity @ 20oC : 1.0 ± 0.5 gm/cc.
pH : 7.0-8.0
Freezing point : 0oC
Flash point : None

STORAGE AND PRECAUTION
MEXEL 332 should not be store in direct sunlight location. Product should not contact the eyes or skin, in case of contact eyes or skin flush with plenty of water, remove the contaminated clothes, shoes and etc. and wash them before reuse. Call a physician. In case of spill, flush the area with water.

DOSAGE
MEXEL 332 is a function of the wetted surface area of piping and equipment, not water flow rate. The typical dosage of MEXEL 332 is injected during a short period of time, once or twice per day. During the course of treatment the dosage is “customized” for the system to ensure adequate protection and minimum discharge. This limits the effect of MEXEL 332 to species that remain within the system being treat; it has negligible impact on the environment outside the system.

TT6208

GENERAL
TEXTREAT 6208 is a biocide for the treatment of cooling water systems of power stations, chemical plants, refineries etc. TEXTREAT 6208 has algicide, bactericide and fungicide properties. Its surface-active effect increases the efficiency of TEXTREAT 6208 as a biocide and keeps the killed microorganisms in suspension.

PACKAGING
TEXTREAT 6208 is available in 30 & 200 kgs. drum.

PHYSICAL PROPERTIES
Active Ingredient : Synergistics combination of
Quaternary Ammonium salts
with organic Tin.
Appearance : Clear liquid
Solubility : Miscible in water
Specific gravity @ 20 oC : 1.0 0.5 gm/cc
pH(neat) : ~ 9.0
Freezing point : 0 oC
Viscosity : 4 mPas

EFFECTIVE
TEXTREAT 6208 penetrates into the cell membrane of algae, bacteria and fungi. Thus the vitally important metabolic process between cell and surroundings is stopped and the organism is killed.

DOSAGE
The dosing rate depends on the biological growth in the system. Usually 20-100 grams of TEXTREAT 6208 per 1,000 litres of water are supplied as a shock treatment.

Wastewater and Potable water treatment

TT 290 DC

GENERAL
TEXTREAT 290 DC is used to decolorize wastewater from textile dyeing plant, paper
mill, pulp mill, liquor distillery plant and etc. TEXTREAT 290 DC can be reduced the
BOD and COD in wastewater due to color and suspended solid removal.
TEXTREAT 290 DC is an environmental friendly chemical that can be discharged the
effluent to drainage without notice.

PACKAGING
TEXTREAT 290 DC is available in 30 and 200 kilograms plastic bag.

PRODUCT SPECIFICATION
Active Ingredient : High molecular weight cationic polymer
Apperance : Viscous Colorless liquid
Solubility in water : Miscible in water
Bulk Density : 1.16 ± 0.5
pH(1% Soln W/V) : 6.0 – 7.0

USAGE
Dilute TEXTREAT 290 DC 10-40% in chemical tank then inject by the metering pump into the static mixer in wastewater line or into mixing tank. TEXTREAT 290 DC can be used conjunction with POLY AC/32 PD for the best results of flocculation.

DOSING
TEXTREAT 290 DC dosage rate depends on the color in wastewater. Usually 20 – 200 ppm of TEXTREAT 290 DC in wastewater are supplied as regularly treatment.

HANDLING AND PRECAUTION
Use eye protection glasses and rubber gloves when handling solution. In case of contact with eyes, immediately flush eyes with plenty of water. Remove contaminated clothes and shoes. Wash clothes before use. If the leakage occurs, flush with plenty of water and neutralize with lime.

STORAGE
Storage tanks for solution, piping and valves should be constructed of corrosion
resistant materials such as fiberglass, PVC or other suitable plastics. TEXTREAT
290 DC should not be store in direct sunlight location.

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ
Air to water machine

Air Water Generator

Commercial & Industrial Series

– All of Hendrx Industrial/Commercial Atmospheric Water Generators can be mounted on trailers and equipped with their own power generators, filtration system, water and fuel storage tanks.

– Hendrx has fully operational, self-contained and self-sufficient Mobile Air & Water systems. They are easily transported while producing up to thousands of gallons of fresh pure drinking water.

AWG EA-500

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

EA-5000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

88C

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

88HR

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องกำจัด บำบัดน้ำเสีย
เครื่องกำจัดน้ำมันในน้ำเสีย
Oil Skimmer
เครื่องอัดตะกอน
Sludge Press
ซอฟเทนเนอร์
Softener
Water Recycle System
เมมเบรนไบโอรีแอคเตอร์
Membrane Bioreactor
บีโอดี ซีโอดี ออนไลน์
BOD & COD Online Analyzer
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะสด